Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej

DOTACJE

Jednorazowe środki na ...

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania ...

IPD

Indywidualny Plan ...

20 000 zł z EFS-u

dotacje i ...

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów ...

http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501867slide_1.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/722908slide_2.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405565slide_3.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/614740slider_EFS_20_000_z__.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/682164slider_studia.jpg
News Image

DOTACJE

Jednorazowe środki na podjęcie...

News Image

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania się...

News Image

IPD

Indywidualny Plan Działania...

News Image

20 000 zł z EFS-u

dotacje i refundacje...

News Image

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów...

Powiat dzierżoniowski: stopa bezrobocia, koniec sierpnia  2014 r.: 17,0 %; liczba bezrobotnych, koniec września 2014 r.: 4 972  osób.

Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej

Email Drukuj



Osoby bezrobotne ubiegające się o jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, mogą skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania o charakterze  dotacji. Obecnie kwota dotacji wynosi nie więcej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Dotacje mogą uzyskać osoby które:

 1. są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie jako osoby bezrobotne ;
 2. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego
  w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych (przy czym Urząd nie wymaga, żeby osoba zainteresowana ubieganiem się o dotację była zarejestrowana jako bezrobotna 12 miesięcy);
 3. nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 4. nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 5. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks Karny;
 6. nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego powiatowego urzędu pracy;
 7. złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami

ŚRODKI MOGĄ ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA:

 1. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu,
 2. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania (do 30% wnioskowanej kwoty),
 3. pozyskanie lokalu (do 20% pozyskanej kwoty),
 4. zakup towaru do sprzedaży w przypadku działalności handlowej (do 30% wnioskowanej kwoty),
 5. zakup materiałów i surowców w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej (do 30% wnioskowanej kwoty),
 6. reklamę (do 20% wnioskowanej kwoty),
 7. koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 20% wnioskowanej kwoty),
 8. zakup pojazdów, w tym pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach budowlanych lub pracach magazynowych (np. koparka, ładowarka, wózek jezdniowy) oraz ciągników (do 30% wnioskowanej kwoty).

 1. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać przyznane środki w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

UWAGA:
Za dzień podjęcia działalności gospodarczej uważa się dzień wskazany w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta/Gminy.

 1. Powinieneś rozliczyć się z wykorzystania przyznanych środków oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

UWAGA: Na zakupione wyposażenie, sprzęt, usługę prawną powinieneś przedstawić faktury VAT lub,
w przypadku zakupu przedmiotów używanych, umowę kupna-sprzedaży i potwierdzenie zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w Urzędzie Skarbowym.

 1. Następnego dnia od podpisania umowy PUP przekazuje na Twoje konto środki na rozpoczęcie działalności.

UWAGA: Trzeba pamiętać, że w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, nie można podjąć innego zatrudnienia lub zawiesić działalności gospodarczej.

WARUNKIEM SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY POMOCY JEST POSIADANIE STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ


KROK 1. PRZYGOTOWANIE

 • Jeśli nie ukończyłeś kursu przedsiębiorczości i nie masz żadnego doświadczenia z dziedziny przedsiębiorczości lub zarządzania, skorzystaj z kursu w Dziale Usług Rynku Pracy i Ewidencji ?Podstawy przedsiębiorczości?. Zaświadczenie o ukończonym kursie jest mile widzianym dokumentem dołączanym do wniosku
  o jednorazowe środki. Ukończony kurs pomaga w prowadzeniu planowanego przedsięwzięcia. Zaświadczenie o odbyciu kursu powinno być dołączane do wniosku.

 • Przed wypełnieniem wniosku trzeba uważnie przeczytać zasady udzielania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Należy dokładnie i czytelnie wypełnić wniosek wraz z załącznikami

 • Należy wybrać odpowiednią dla siebie formę zabezpieczenia środków.

Formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków:

 1. poręczenie,

 2. weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

 3. gwarancja bankowa,

 4. zastaw na prawach i rzeczach,

 5. blokada rachunku bankowego,

 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

KROK 2. SKŁADANIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU

 • Złożenie kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 • Urząd do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku poinformuje Cię pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

KROK 3. PODPISANIE UMOWY

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i dopełnieniu formalności związanych z wybraną formą zabezpieczenia zostaniesz zaproszony do podpisania umowy. Wtedy też, jeśli nie masz rozdzielności majątkowej, musisz poprosić o przybycie swojego współmałżonka.

 • Na drugi dzień od podpisania umowy otrzymujesz jednorazowe środki przelewem na własny rachunek bankowy.

KROK 4. REJESTROWANIE FIRMY I WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

 • Na wydatkowanie środków jest czas do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Za dzień podjęcia działalności gospodarczej uważa się dzień wskazany w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Trzeba pamiętać, że urząd zastrzega sobie prawo dokonania kontroli wstępnej przed wypełnieniem wniosku oraz monitorowania udzielonej pomocy w okresie 12 miesięcy jej trwania.

KROK 5.ROZLICZENIE ŚRODKÓW

 • Na dostarczenie dokumentów wymienionych w umowie jest czas w niej określony, jednak nie więcej niż 2 miesiące od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli jest taka możliwość, lepiej zrobić to wcześniej.

KROK 6. REALIZACJA UMOWY

 • Aby wykazać spełnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy, raz
  w kwartale należy dostarczyć do urzędu zaświadczenie potwierdzające nieprzerwanie jej prowadzenia
  w postaci zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i opodatkowaniu z ZUS i US.

KROK 7. ZAKOŃCZENIE UMOWY

 • Aby zakończyć umowę trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w postaci zaświadczenia z ZUS i US o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i opodatkowaniu, wystawionych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 • Na żądanie urzędu trzeba też udostępnić inną dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności gospodarczej.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków i zachęcamy do korzystania z dotacji

POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE
Rynek 27,
pokój 5, tel. 74/832 52 49

kontakt

 

oferty_pracy

pliki_do_pobrania

pupmen1
pupmen2
pupmen3
pupmen5
pupmen5

pupmen4

Realizowane projekty

kapital

efs

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje czy też najnowsze oferty pracy drogą mailową.

Jesteś tutaj: Strona Główna ABC BEZROBOTNEGO Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej

Nasi Partnerzy