Kursy zawodowe dla dorosłych

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne realizowane w publicznych szkołach oraz centrach kształcenia zawodowego to szansa dla osób dorosłych na zdobycie nowych lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji.
Osoba podejmująca kształcenie na kursie powinna wiedzieć, że każdy kurs podzielony jest na kilka kwalifikacji zgodnie z danym zawodem. Zaliczenie każdej kwalifikacji potwierdzane jest świadectwem. Kształcenie na kursie można zakończyć na uzyskaniu jednej kwalifikacji albo postarać się o uzyskanie wszystkich.
Uzyskanie świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego dla danego etapu edukacyjnego wykształcenia ogólnego umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły zawodowej lub technikum.

Related Posts