XIII SESJA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Najniższe bezrobocie od 2008 roku

Około 3,5 tys. osób bezrobotnych mamy aktualnie w powiecie dzierżoniowskim. To najniższa liczba od 2008 roku, kiedy to bezrobocie wynosiło 7,2 tys. osób. W sierpniu tego roku bezrobocie spadło o 241, w analogicznym okresie w minionym roku – tylko o 82 osoby.

–  Mamy więcej ofert pracy i są one jakościowo lepsze. Również największy odpływ bezrobotnych mamy z tytułu podjęcia pracy – w sierpniu 2015 wynosił on prawie 45%. Pozostałe przyczyny utraty statusu bezrobotnego to niepotwierdzenie gotowości podjęcia pracy (22%) i dobrowolna rezygnacja ze statusu – prawie 20% – wyjaśniała podczas wtorkowej sesji 27 października zastępca dyrektora PUP w Dzierżoniowie Monika Zawilak.

Dane dotyczące bezrobocia w całej Polsce są bardzo optymistyczne. W skali kraju czy województwa dolnośląskiego stopa bezrobocia osiągnęła wynik jednocyfrowy. Na koniec września w kraju wynosiła 9,7, w województwie 8,6. Nasz powiat ma jeszcze dwucyfrową – 11,9, ale i tak jest najniższa od lutego, gdy wynosiła 16,9.

Wicedyrektorka PUP mówiła o ożywieniu rynku pracy, ale też o różnych formach aktywizacji osób wciąż pozostających bez pracy. Przedstawiła m.in. formy aktywizacji bezrobotnych stosowane przez PUP, skupiając się głównie na tych nowych, dla osób do 30. roku życia, jak: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe czy bony na zasiedlenie.

Monika Zawilak wyjaśniła także, na czym polega system profilowania bezrobotnych (I profil to osoby aktywne, którym doradca dopasowuje oferty pracy, II profil to osoby wymagające wsparcia w postaci zdobycia nowych kwalifikacji bądź doświadczenia zawodowego, im także dopasowuje się oferty pracy. Natomiast osoby z III profilem to bezrobotni najbardziej oddaleni od rynku pracy, którzy wymagają wsparcia ze strony psychologa lub trenera, często też pomocy ze strony pomocy społecznej. Oferty dla nich są zawężone głównie poprzez łączenie aktywizacji społecznej z zawodową, np. PAI – Program Aktywizacja i Integracja). Pani wicedyrektor wyjaśniała na co mogą liczyć osoby z poszczególnymi profilami w ramach wsparcia PUP w Dzierżoniowie.

Omówiła też wydatkowanie środków w ramach największych programów realizowanych przez PUP, m.in. Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER dla osób poniżej 30. roku życia), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WD dla osób powyżej 30. roku życia) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników powyżej 45. roku życia), a także na aktywizację osób niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Podkreślała też wartość wprowadzenia doradców klienta – instytucjonalnego i indywidualnego. Zwiększyła się też ich liczba w ogólnej liczbie zatrudnionych pracowników. Na koniec 2013 roku było ich 23, a obecnie 30. Dziś klienci mają jednego opiekuna i przez to czują się zaopiekowani, na bieżąco informowani są o możliwościach wsparcia i chętnie z tego korzystają. Efekty są widoczne w cyfrach. Bezrobocie sukcesywnie spada. 

Related Posts