KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – PODSUMOWANIE REALIZACJI I PLAN NA 2016R.

61 osób w 2014 roku oraz aż 127 osób do końca listopada 2015 r. skorzystało z różnych form podnoszenia kwalifikacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowy Urząd Pracy 11 grudnia na spotkaniu dla pracodawców podsumował realizację tego zadania.

Uroczyste podsumowanie odbyło się w świątecznym nastroju w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Gospodarzami wieczoru byli Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek i dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy Agnieszka Walawska.

– Tym spotkaniem chcemy z jednej strony podsumować dotychczasowe działania    
w obszarze KFS, a z drugiej strony zachęcić, skusić tych pracodawców, którzy do tej pory nie skorzystali z tego narzędzia, aby w przyszłym roku po nie sięgnęli
 – mówi dyrektorka PUP.

Zaproszeni pracodawcy – przedstawiciele firm i instytucji obejrzeli film podsumowujący realizację KFS w latach 2014-2015. Natomiast pracownicy merytoryczni, zarówno Powiatowego Urzędu Pracy, jak i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zachęcali do aplikowania o środki KFS w nadchodzącym roku.

KFS to doskonałe narzędzie do inwestowania w najcenniejszy kapitał każdej firmy –
  w ludzi. Wspomaga podnoszenie lub zmianę kwalifikacji. Co istotne, pracodawcy mogą uzyskać na kształcenie siebie lub swojej kadry, w zależności od wielkości firmy, od 80 do 100% dofinansowania, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w roku kalendarzowym.

Anna Malman, specjalistka ds. programów, w tym właśnie KFS w dzierżoniowskim PUP wyjaśniła, jak wygląda proces ubiegania się o środki na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Wskazywała, jakie kursy i szkolenia cieszyły się największym zainteresowaniem pracodawców i pracowników w minionym i obecnym roku. Były to najczęściej szkolenia zawodowe, np. dla spawaczy, lakierników, operatorów wózków jezdniowych, czy szkolenia dla pielęgniarek, ale też szkolenia językowe, menadżerskie, z obszaru obsługi klienta, a także księgowości czy na członków rad nadzorczych.

W latach 2014-2015 KFS dedykowany był pracownikom w wieku 45 lat i więcej. Natomiast na przyszły rok nie ma ograniczeń wiekowych, aczkolwiek są ustalone pewne priorytety. Mówiły o tym wicedyrektor ds. Rynku pracy Monika Kwil-Skrzypińska oraz Renata Wojdag. Limit środków KFS dla województwa dolnośląskiego w 2016 r. wynosi 10.885.000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia ustawicznego oraz promocję KFS.

Środki KFS w 2016 roku będą przeznaczone na:

– wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;

– wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

– wsparcie młodych, nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umów dotyczących refundacji części kosztów zatrudnienia w ramach ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Spotkanie podsumowujące KFS było też okazją do szerszych rozważań na temat najcenniejszego kapitału firm i instytucji, jakim są ludzie. Bardzo ciekawy wykład miała

Barbara Matyaszek-Szarek, prezes Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania, która opowiedziała o tym „Jak liczyć swój najcenniejszy kapitał w firmie”.

Szerzej o spotkaniu w materiałach filmowych:

Natomiast film podsumowujący realizację KFS w powiecie dzierżoniowskim jest dostępny tutaj: http://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/60020,krajowy-fundusz-szkoleniowy-w-powiecie-dzierzoniow– Wszystkich pracodawców, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji zainteresowanych inwestowaniem w kadry z wykorzystaniem środków KFS zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.pupdzierzoniow.pl i wypatrywania z początkiem roku informacji o rozpoczęciu naboru wniosków – mówi dyrektorka PUP Agnieszka Walawska.

Related Posts