PIERWSZE POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

Organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki i rynku pracy od 11 kwietnia jest Powiatowa Rada Rynku Pracy. Na pierwszym posiedzeniu starosta wręczył akty powołań nowym członkom rady. Ci zaś wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, oraz wiceprzewodniczącą – burmistrz Pieszyc Dorotę Konieczną-Enozel. Kadencja rady potrwa cztery lata.

 W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Starosta może też powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Stąd w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dzierżoniowie mamy trzech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (Marka ChmielewskiegoDorotę Konieczną-Enozel i Dariusza Kucharskiego), trzech przedstawicieli terenowych struktur reprezentatywnych organizacji związkowych (Iwonę BiernackąKazimierza Kuśnierza i Piotra Majchrzaka), trzech przedstawicieli terenowych struktur reprezentatywnych organizacji pracodawców (Grażynę KotasekKrzysztofa Zawadzkiego i Tadeusza Zajdla), a także przedstawicielkę społeczno-zawodowej organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych Grażynę Sadowską oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej Zbigniewa Glanowskiego.
Zmiana nazwy rady, która do tej pory była Powiatową Radą Zatrudnienia, jest efektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r. Zmiany dotyczące rad rynku pracy wprowadzone do nowelizacji ustawy mają na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy. Funkcjonowanie rad rynku pracy w nowych ramach prawnych będzie wymagało poszerzenia dialogu społecznego i komplementarnego podejścia do problematyki rynku pracy.
Podczas pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy ustalono terminy kolejnych posiedzeń na 16 czerwca, 8 września i 8 grudnia.

Related Posts