Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Warunki:

  • zawarcie umowy z urzędem,
  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

 Refundacja kosztów:

  • do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.

Warunki:

  • zawarcie umowy z urzędem,
  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

 Refundacja kosztów:

  • do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.

Related Posts