UWAGA! NABORY WNIOSKÓW!
PUP w Dzierżoniowie informuje o trwających naborach wniosków na poniższe formy aktywizacji osób bezrobotnych:

– staże
– roboty publiczne
– prace interwencyjne
– prace społecznie użyteczne
– szkolenia indywidualne
– studia podyplomowe
– refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
– bony stażowe
– bony na zasiedlenie
– bony zatrudnieniowe
– bony szkoleniowe

Przypominamy, że zmianie uległy wzorniki wniosków. Aktualne wzory są do pobrania ze strony internetowej PUP: http://pupdzierzoniow.pl/druki-do-pobrania.html

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

O szczegóły zapytaj swojego Doradcę Klienta!

www.pupdzierzoniow.pl

Jednocześnie PUP w Dzierżoniowie informuje, że od lutego planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w ramach projektów POWER i RPO WD) i refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych (w tym m.in. w ramach projektu RPO WD). Aktualnie trwają prace nad modyfikacją zasad udzielenia dofinansowania oraz drukami wniosków. O naborze wniosków PUP
w Dzierżoniowie powiadomi odrębnym komunikatem.

Related Posts