Jak zgłosić ofertę pracy?

 1. Drogą elektroniczną
  wypełniając formularz zgłoszenie wolnych miejsc pracy
  i wysyłając go pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pupdzierzoniow.pl.
 2. Faksem
  wypełniając formularz zgłoszenie wolnych miejsc pracy
  i wysyłając pod nr tel. 74 831 23 47.
 3.  Osobiście w siedzibie urzędu
  wypełniając formularz zgłoszenie wolnych miejsc pracy
  i dostarczając go do pokoju nr 3.
 4. Poprzez stronę www.praca.gov.pl

Realizacja oferty może odbywać się w formie otwartej i zamkniętej.

Oferta w formie otwartej zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Realizacja oferty pracy w tej formie polega na informowaniu o niej osób zainteresowanych poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronie internetowej. Osoby zainteresowane daną ofertą pracy kontaktują się bezpośrednio z pracodawcą, w sposób przez niego ustalony.

Oferta w formie zamkniętej nie zawiera danych umożliwiających identyfikację pracodawcy. Realizacja oferty odbywa się za pośrednictwem urzędu, poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej, jednak bez podawania nazwy oraz danych teleadresowych pracodawcy. Urząd uczestniczy w procesie rekrutacji przez dobór kandydatów do pracy – pośrednik, stosując się do wymogów zamieszczonych w ofercie, spośród osób figurujących w ewidencji, dokonuje wyboru kandydatów spełniających oczekiwania pracodawcy.

Related Posts