ZYSKAJ NAWET 20 TYS. ZŁ NA SWOJĄ FIRMĘ

Trwa nabór wniosków od osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem dotacji na uruchomienie własnej firmy. Można uzyskać nawet 20 tys. zł na swój biznes!

PUP w Dzierżoniowie dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (w ramach projektu PO WER dedykowanego osobom młodym do 30. roku życia oraz RPO WD dla osób powyżej 30. roku życia) i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (w tym m.in. dostosowania stanowiska pracy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

– O środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba posiadająca potwierdzony decyzją administracyjną status bezrobotnego oraz ustalony II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy), dla której przedmiotową formę wsparcia zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania – podkreślają pracownicy PUP.

– Prosimy o staranne zapoznanie się z wnioskiem i obowiązującymi zasadami ich rozpatrywania. Prawidłowe wypełnienie wniosku umożliwi powiatowemu urzędowi pracy podjęcie właściwej decyzji. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby precyzyjnie odpowiedzieć na postawione pytania. Tylko wtedy będziemy mogli prawidłowo ocenić przedsięwzięcie i pomóc w jego realizacji – Katarzyna Kożuch, kierownik Referatu ds. Wspierania Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie.

Przypominamy, że zmianie uległy wzorniki wniosków. Aktualne wzory są do pobrania ze strony internetowej PUP: http://pupdzierzoniow.pl/druki-do-pobrania.html

O szczegóły zapytaj swojego Doradcę Klienta!

Related Posts