SZKOLENIA – ZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie ZAPRASZAinstytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy pn:

1. „Operator maszyn wtryskowych  z praktyką u pracodawcy”.POBIERZ

Instytucje szkoleniowe zainteresowane nawiązaniem współpracy proszone są o składanie formularza oferty szkoleniowej zgodnie z zamieszczonym wzorem – POBIERZ.

Related Posts