MASZ MNIEJ NIZ 30 LAT? SKORZYSTAJ Z BONU STAŻOWEGO!

PUP w Dzierżoniowie zachęca młode osoby (do 30. roku życia) do skorzystania z bonów stażowych. To propozycja dla osób, które same znajdą pracodawcę, u którego odbędą 6-miesięczny staż. Warunkiem dla pracodawcy jest zobowiązanie do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu na okres minimum 7 miesięcy w wymiarze co najmniej pół etatu.

Dodatkowe korzyści dla bezrobotnego, który skorzysta z tego bonu, to możliwość sfinansowania kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu. Jest to ryczałt do łącznej wysokości 605,40 zł, wypłacany w miesięcznych transzach do 100,90 zł miesięcznie, łącznie ze stypendium stażowym w wysokości 997,40 zł.

A jakie korzyści płyną dla pracodawcy? Poza niewątpliwą szansą znalezienia cennego pracownika, także jednorazowa premia po wypełnieniu obowiązku zatrudnienia przez 6 miesięcy po stażu w wysokości ok. 1500 zł.

Bony stażowe to propozycja dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie jako osoby bezrobotne, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym ani też nie korzystające ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich czterech tygodni przed przystąpieniem do projektu. Ważne jest także, aby osoba miała ustalony II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Related Posts